Nežinau, ar pritariu L. Degėsio požiūriui į mokslą, tačiau mintis apie proceso svarbą įstrigo:

(…) kultūra – tai pasinėrimas į procesus. Bėda yra ta, kad tikslieji mokslai ištobulina kinematografinę tikrovės stebėjimo tradiciją, kai procesai įvairiausių konstrukcijų, metodų, instrumentų ir eksperimentų pagalba moksluose yra suskaidomi į teorijų fotografijas ir paverčiami daiktais. Mokslai išmoko žmones studijuoti, analizuoti ir aprašinėti daiktus. Procesai lyg ir pasitraukia į antrą ar trečią planą, nes žmogaus veiklos tikslu paskelbiami rezultatai. Taip prarandama svarbiausia idėja, kad tiek tikrovė, tiek ir pats žmogus yra ne daiktas, o procesas.

**iš [Interviu su filosofu ir rašytoju Liutauru Degėsiu Balsas.lt](http://www.balsas.lt/naujiena/242844/interviu-su-filosofu-ir-rasytoju-liutauru-degesiu/rubrika:naujienos-kultura-literaturairmenas)