Pirminis mano teksto „Kodėl ne diktatūra?“ tikslas buvo aptarti lietuvių tautinės tapatybės klausimus. Deja, nesugebėjau surišti galų, todėl išnagrinėjau tik dalį mūsų tapatybės – kietos rankos reikalingumą. Identiteto klausimus už mane išsamiau aptarė Tukulti šiame įraše. [Bet kaip glaudžiai susijęs su 1941 m. Birželio sukilimu, negaliu pritarti šio įvykio svarbos nuvertinimui. Teiginys dėl antisemitinės retorikos čia pateikiamas be būtino konteksto, jog sovietų okupacija iki 1941 m. jau buvo įsiėdusi ir išgąsdinusi, todėl vokiečiai sutikti kaip išvaduotojai, net jei tai ir reiškė antisemitinę retoriką.] Ypač vertas dėmesio Tukulti nurodomas interviu su Tomu Balkeliu, kuriame, pavyzdžiui, pastarasis teigia, jog dabartinė lietuvių tauta nėra ekvivalenti LDK lietuvių tautai.

(…) tai, ką girdi per paskaitas Vilniaus universiteto istorijos fakultete ir tai, kaip rašoma bei tyrinėjama istorija vakaruose, tarpusavyje neturi nieko bendro ir negali priklausyti tai pačiai mokslinei disciplinai.

Tarsi vargšė siratėlė, su ne pirmo naujumo tautiniais rūbais, per petį permestomis kanklėmis ir Daukanto plunksna dešinėje rankoje bei arklu kairėje, atrodo toji tautinė istoriografija tarptautiniame kontekste. Beveik po penkiasdešimties metų nelaisvės vienintelio ir teisingiausio mokslinio metodo narve paleista į laisvę našlaitėlė iš karto pateko į Sąjūdžio epochos sūkurį. Patriotizmo apimti žmonės glėbiais pirko A. Šapokos redaguotą, tarpukario gimnazijoms skirtą istorijos vadovėlį (dar ir dabar dažno lietuvio knygų lentynoje tarsi savotišką tos šlovingo laikotarpio reliktą gali išvysti šią knygą), tautinio pasididžiavimo virpulio apimti klausė ir skaitė istorikų pasakojimus apie baltų vienybę, Vytauto galybę bei “smetoniškos” Lietuvos prarastą rojų.

iš [*Keletas piktų pastebėjimų apie istoriją tautiniuose kontekstuose Kreivarankis*](http://kreivarankis.livejournal.com/22576.html)