Landsbergis apie žiniasklaidą. Taikliai.

Kaip žinote, jei skaitote laikraščius, Andrius Kubilius sukėlė pasaulinę krizę. Padarė tai reikiamai nepasitaręs, negavęs kažkurios profsąjungos leidimo. Nors tai būtų užtrukę keletą mėnesių, reikėjo eiti kalbų ir pataikavimų, o ne sprendimų keliu. Ligi šiol dar būtume ramiai kalbėję ir gyręsi socializmo laimėjimais. Maža to. Kažkuriam Lietuvos veikėjui Panikovskiui sukėlus finansinę paniką, ji persimetė į Ameriką, ir net išrinktasis prezidentas Obama dar nepajėgia susitvarkyti. Štai kokia Lietuvos jėga!

iš *[Kalba prie laužo Nepriklausomybės aikštėje Balsas.lt](http://www.balsas.lt/naujiena/232811/kalba-prie-lauzo-nepriklausomybes-aiksteje/rubrika:naujienos-lietuva-politikutribuna)*