Kartą draugo paklausiau, kas jį domina teatre. „Tuštuma,“ atsakė. Ginčijausi ir nesupratau. Bernardinuose Alis Balbierius pateikia savo tuštumos prasmę.

Aš atmenu puikią kaimo namų tuštumą kažkur praėjusio amžiaus viduryje, kai sovietiniame krašte, dar taip netoli nuėjusiame nuo pokario, būta tiek nedaug daiktų, o tie, kurie buvo, buvo ganėtinai paprasti ir svarbūs; jie ilgai tarnavo ir buvo galvojama, kad kai kurie dar tarnaus vienai ar net kelioms kartoms. Geras, jau vienai ar dviem kartom tarnavęs ir dar tinkamas daiktas savaime įgaudavo šiek tiek mitiškumo, jis turėjo savy sakralumo ir unikalumo, net ir tas, kuris prieš daug laiko buvo pagamintas serijiniu būdu.

iš *[Alis Balbierius: Apie tuštumą Bernardinai.lt](http://bernardinai.lt/straipsnis/2010-02-02-alis-balbierius-apie-tustuma/39823)*