Darbe turime rakinamą kambarį dviračiams. Palieku su šviesom ir šalmo nerakinu.

Anądien užpakalinės švieselės nelikę. Pavogė, pamečiau, o gal ryte į saują suėmiau ir paskui išsiblaškęs kur palikau?

O gal niekada neturėjau. Atmintis tirpsta su diena. Važiuoju namo ir keikiu save, kad nemoku daiktų prižiūrėti.

Rytą pastatau ten pat. Vakare jau keikiu save, kad pamiršau naują švieselę nusipirkti,–  tada aptinku, kad užpakalinė šviesa savo vietoje.

Žinoma, galime aiškinti, kad pavogė, susigėdo ir grąžino arba gal mane pamokyti norėjo, kad palikti su šviesom nesaugu, o gal žmogui reikėjo tą vakarą saugiai grįžti.

Tačiau šie paaiškinimai ne ką įtikinamesni nei žodis stebuklas.