Ūkio ministerijos klausia: Seniau viskas buvo geriau. Visi turėjo duonos ir darbą, buvo kažkokia kultūra ir pagarba. O dabar jūs pažiūrėkite: televizoriai pilno smurto, purvo, iškrypėliai reiškia savo teises. Nieko švento nebeliko. Ar už toookią..?!

Pritaria Nacionalinės premijos laureatas poetas Marcelijus Martinaitis:

Jeigu būtų mano valia, įsteigčiau tokį muziejų, kurio lankytojai atsidurtų vadinamųjų brežnevinių metų maisto parduotuvėje, kur lentynose puikuotųsi išrikiuotos kiaulių galvos, kurias vadindavome CK politiniu biuru, galvijų galūnės, vadinamos Brežnevo kanopomis, dusinantis senų raugintų kopūstų kvapas, nešvarus prekystalis, į laikraštį vyniojama silkė, eilutė, laukianti, kada „išmes deficitą“. (…)** Reikėtų priminti rusišką žodį „pajokas“, kurį mes versdavome „pajuoka“. Žmonės pradeda užmiršti, kaip sovietinių švenčių proga „išmesdavo“ tą „pajuoką“ pagal talonus – kavą be nuosėdų, pamėlynijusią užšaldytą vištą, žirnelių, majonezo, apelsiną ar bananą. Koks džiaugsmas tada kildavo šeimoje, visa tai parnešęs namo, apstotas vaikų, jausdavaisi laimėtoju!

[Marcelijus Martinaitis. Ir žodis tapo kūnu Bernardinai.lt](http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-12-22-marcelijus-martinaitis-ir-zodis-tapo-kunu/55005)