Gyvenk lošdamas. Tai esminis inovatyvumo ir sėkmės variklis, nors gana sunkiai pripažįstamas akademinės bendruomenės dėl su tuo susijusio iracionalaus ir rizikingo gyvenimo būdo.\ Straipsnyje pateikiama ir daugiau patarimų pusiau juokais, pusiau rimtai, bet iš visų – šis svarbiausias.

Gambling is at the heart of every worthwhile accomplishment in life.

*iš [The 7 vices of highly creative people. Third: Gambling D. A. Blyler / Salon.com](http://archive.salon.com/people/feature/2000/02/09/sevenvices/print.html)*