Pokalbyje su publika atsiskleidęs italų režisieriaus Romeo Castellucci požiūris į teatrą man pasirodė artimas. (Netgi minimas „ikikalbinis teatras“.) Visą pokalbį verta paskaityti dėl ginčo su J. Vaitkumi, o čia identifikuoju esminius sąlyčio taškus:

„(…) skaitydamas Dante, išgyvenau „Pragarą” kaip graudinantį, švelnų dalyką, kaip gyvenimo ilgesį, gyvenimo stygių, kuris vaizduojamas kūrinyje. (…) Man ši giesmė atrodo žmogiškiausia, humaniškiausia, nes čia pasakojama apie visų paliktus, apleistus žmones. Yra begalė kūnų, minios anonimiškų žmonių, bet visuomet labai tiksliai skamba vienatvė.“

Klausimas iš salės: Ar Jums svarbus pirmapradžio siaubo jausmas, ar jaučiate jo įtaką?

R. Castellucci: Taip. Manyčiau, taip būna visuomet. Ir abstraktaus paveikslo akivaizdoje galima pajusti siaubą. Siaubas išreiškia pasiklydimą, sutrikimą. Aš kaip žiūrovas ieškau ir noriu išgyventi tokią baimę. Nes tik ši baimė gali bent kiek sumažinti dvasios alkį. Tai baimė, kuri yra forma. Baimė yra esminė struktūra, formuojantis vaiko dvasiai. Nėra tokios pasakos, kuri nebūtų baisi. Jeigu tokia yra, tai jau ne pasaka, o apsakymas.

Iš ginčo:

****J. Vaitkus: Tai kokią problemą Jūs sukuriate, o kokią išsprendžiate?

R. Castellucci: Nėra išsprendžiama jokia problema, grožis slypi paslaptyje, enigmoje. Prisiminkite graikų tragediją – būtent tai yra sukrečiantis jos grožis. Išspręstas kūrinys – miręs kūrinys pagal apibrėžimą.

(…)

J. Vaitkus: Ar nemanote, kad Dante kai ką idealiai perprato ir patyrė praregėjimą? Manote turįs teisę viską interpretuoti taip, kaip norite?

R. Castellucci: Tai yra žaidimo dalis.

(…)

O. Koršunovas (Vaitkui): Aš manau, gerbiamasis Mokytojau, kad menininkas gali interpretuoti ir Dante, ir „Hamletą”. Čia iš esmės prasidėjo pokalbis apie tai, kad literatūra, arba ideologija, kurių taip laikomasi teatre, viršija tai, kas vyksta asmeniškai su pačiu menininku, ką jis daro, ką jaučia. Šitas konfliktas yra labai rimtas lietuvių teatre. Lietuvių teatras niekaip neištrūksta iš literatūros. (Plojimai) Tenlink pakrypo ir šis dialogas.

iš *[R. Castellucci: „Grožis slypi paslaptyje“ KaMaNė](http://www.kamane.lt/lt/atgarsiai/teatras/tatgarsis494)*