Paprastas, bet teisingas M. Skudučio straipsnis apie meną. Vien jau įžanga verta įrėminimo:

*Sėdžiu dirbtuvėje prieš savo paveikslus ir bandau išsiaiškinti, kiek juose yra meno. Paveikslas – tai ant medinio rėmo užtempta drobė, nutepliota dažais. Medinis rėmas, lininė drobė, aliejiniai dažai, aišku, nėra menas, tai tik priemonės menui daryti. Gal meno reikia ieškoti paveikslo siužete, gal piešinyje, o gal spalvose? Ne, čia jo irgi nerasi, – tai amato sritis. Tad kurgi man ieškoti to meno?*

Kaip teigia didieji žinovai, meno įvardyti negalima, jį galima tik jausti kaip šilumą. Pridedu ranką prie paveikslo – jokios šilumos, prikišu ausį – jokio garso, pauostau – tik lako kvapas. Padarau dvi išvadas: arba nesugebu jausti meno, arba jo čia iš viso nėra. Įdomu, kokiais organais meną jaučia menotyrininkai? Kad jaučia, abejonių nekyla – pilni laikraščiai straipsnių apie meną ir menininkus, štai, pavyzdžiui, skaitau: „Menininkė tarsi bando prasiskverbti į peizažo tankį, persikelti į pirminį kosminių dulkių ar atomų peizažą, kuris tvyrojo visatoje prieš sutankėjant materijai“.

Gražu, gilu ir, svarbiausia, nepaneigiama.

iš *[Mindaugas Skudutis: Kas yra menas? „Kultūros barai“](http://www.kamane.lt/lt/atgarsiai/kita/kitaatgarsis165)*