Metas atsisakyti akmens amžiaus sampratos, kad mokslininkas yra toks nuobodus tipas, užsiimantis kokio nors labai specifinio dalyko tyrinėjimais. Šiais laikais mokslininką tiksliau apibūdina trys komponentai:

Šis naujas apibrėžimas kur kas tiksliau atspindi esamą mokslo situaciją, todėl padėtų pritraukti į mokslą tuos įvairiapusius jaunus žmones, kurie dažnai bijo neišsiteksią ribotuose mokslo rėmuose. Atitinkamai turėtų būti koreguojamas ir mokslinis ugdymas.