Rimantas Kmita jau antrąsyk labai vykusiai pažvelgia į meną. Įdomu, kad jis nėra „tikras“ kritikas – gal dėl to ir žvelgia kiek kitaip. R. Kmita, imdamas M. Bumblio akciją „Mėsa“ kaipo atspirties tašką, užduoda vieną aktualiausių klausimų šiuo metu: kas yra menas? Atsakymo nepateikia, bet kryptį nurodo. Štai dvi man labiau patikusios mintys, bet iš tiesų visas straipsnis vertas dėmesio:

Paroda vadinasi provokacija, bet neaišku, ką ir kodėl provokuoja. Pasitikrinu, kad lotyniškai provokacija reiškia „iššaukti“, tad kodėl, ką ar iš kur šaukia akcijos organizatoriai? Atrodo, kad svarbiau pats šaukimas. O jeigu taip, jeigu provokacija yra tuštoka horrible dictu, čia veikiama pagal popso taisykles, kur dominuoja poreikis šokiruoti, sukelti skandalą, paprastai iš nieko, erzinti, kirkinti, verstis per galvą, kad būtų pakutenti instinktai.

(…)

Tačiau pats menininkų kritiškumas, nekonformizmas šiandien kartais darosi inertiškas, tampa savotiška „tikro“ menininko etikete (o jie taip kovoja su inercija ir etiketėmis!). Tikras menininkas visada maištingas, visada kritiškas, nors nelabai galėtų suformuluoti, prieš ką jis maištauja, o tai primena ne konstruktyvią (konceptualią) kritiką, bet vaikų ožiavimąsi dėl ožiavimosi (…)

iš *[R. Kmita: Apie šiuolaikinį konceptualų meną Kultūrpolis.lt](http://www.kulturpolis.lt/main.php/id/461/lang/1/nID/1366)*