O aš vis galvoju: po visų tų raginimų užsiimti jaunimo ugdymu, arba daugiau pasakoti visuomenei apie savo tyrimus, arba dalyvauti pilietinėse akcijose, rašyti blogus, daryti gražias prezentacijas,

o jeigu taip visi imtų ir paklausytų

vat ir išeitų mokyti, pasakoti, auklėti!

(kaip jau išėjo diskutuoti apie studijų kokybę, universitetų autonomiją, vadovauti didesniems ir mažesniems administraciniams vienetams, kurti socialinių tinklų mokslininkams, versti leidėjų monopolių, rašyti nesibaigiančių grantų ar tiesiog užsidirbti daugiau)

kas tada darys tą mokslą?