Apie senelį. Įdomi mintis iškelta komentaruose: „Kas lengviau: jaunam mirti už Tėvynę, ar okupuotoje kelti mokslus? Manau, į šį klausimą atsakytų galbūt tik lietuviškas filmas, kuriame būtų rodoma Gerb. Rektoriaus Motinos ir šeimos sugrįžimo iš Sibiro scena geležinkelio stoty…“

Jis – moralinis autoritetas ištisoms mūsų kartoms. Bent jau per 60 tūkstančių mūsų, kurie baigėme Vilniaus universitetą, kai jam beveik 33 m. vadovavo Jonas Kubilius, jį iki šiol vadiname Rektoriumi. O buvo laikai – kai kas net prezidentu vadinome. Tik jis pats, ko gero, net nežinojo. Tai buvo dar tada, kai Lietuvoje apskritai nebūdavo prezidento. Bet jeigu jis būtų buvęs, tai, mes buvome įsitikinę, jis turėjo būti būtent toks, koks buvo Jonas Kubilius.

iš *[Ar lengva būti Kubiliumi? Balsas.lt](http://www.balsas.lt/naujiena/231778/ar-lengva-buti-kubiliumi/rubrika:naujienos-lietuva-politika)*