Pasaulio lietuvių dienraščio „Draugas“ interviu su manimi:

Per Padėkos dienos savaitgalį Pasaulio lietuvių centre, Lemont, įvykęs XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas suviliojo atvykti ne tik moksle jau įsitvirtinusius lietuvius tyrinėtojus ir akademikus, bet ir jaunus, neseniai JAV universitetuose studijas baigusius mokslininkus. Šį kartą Jūsų dėmesiui siūlome pokalbį su šiuo metu moksliniu asistentu Kanwisher laboratorijoje, McGovern smegenų tyrimų institute, Massachusetts technologijos institute dirbančiu Jonu Kubiliumi, kuris šiųmetiniame PLMKS skaitė paskaitą ,,Visual Phantom iliuzija aukštesniosiose regimose srityse, o ne pirminėje regimojoje žievėje”.

iš [*„Kuo daugiau dirbu, tuo labiau sekasi, tad dirbti tenka dar daugiau“ Draugas.org*](http://www.draugas.org/12-30-08kubilius.html)