Instrukcija Kukučiui, paleistam iš daboklės

a) negalvojant\ galvoti\ ko nereikia\ galvoti

b) nematant\ matyti\ ko nereikia\ matyti

c) nesuprantant\ suprasti\ ko nereikia\ suprasti

Marcelijus Martinaitis. Kukučio baladės: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977. (iš tekstai.lt per racas.lt)