Kevin Martin žurnale Nature Neuroscience apžvelgdamas Adrian R. Morrison knygą apie jo požiūrį į gyvūnų teises, iškelia tokią mintį:

It is paradoxical that although biomedical research is the most ethically defendable use of animals because of the measurable benefit to both humans and animals, it has been the chief target of a wide range of animal welfare and anti-vivisection organizations for well over a century.

iš [Taking animal rights personally Nature Neuroscience](http://dx.doi.org/10.1038/nn1110-1301).

Tada pagalvojau: galbūt, na, galbūt kai kurių žmonių aršus nusiteikimas prieš gyvūnų naudojimą moksliniams tyrimams yra ne dėl pačių gyvūnų teisių, bet slaptas visais laikais gyvavusios pokyčių baimės atspindys, tokia tarsi naujoji Luditų banga. Mokslas, technologijos, progresas tokiems žmonėms yra ne objektyviai surinktos žinios, bet tokia pat mistika, kur mobilieji sukelia vėžį, vakcinos – autizmą, evoliucijos teorija yra pramanai, o Žemė tebelieka plokščia…

Aš palaikau direktyvas elgtis humaniškai su gyvūnais laboratorijose, tačiau tokie dalykai, kaip raportuoja Ringach & Jentsch (2009),

(…) we have seen our cars and homes firebombed or flooded, and we have received letters packed with poisoned razors and death threats via e-mail and voicemail (…). Our families and neighbors have been terrorized by angry mobs of masked protesters who throw rocks, break windows, and chant that “you should stop or be stopped” and that they “know where you sleep at night.”

iš [Ringach & Jentsch. We Must Face the Threats The Journal of Neuroscience](http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3738-09.2009)

yra nesuvokiami ir visiškai nepateisinami.