Mokslas yra kuriamas anglų kalba. Sėkmingas mokslinių rezultatų  publikavimas yra iš esmės priklausomas nuo jų pateikimo, bent jau gyvybės moksluose (life sciences). Jau seniai rezultatai nebėra vien surašomi – konsumeristiniame pasaulyje yra parduodamos istorijos. Tokios istorijos patenka į Nature, iliustruotus mokslus ir net lrytus. Tačiau gebėjimas taip pateikti rezultatus reikalauja nepaprastai tvirtų specifinės mokslinės anglų kalbos žinių.

Argumentuoju už sąmoningą mokslinės anglų kalbos ugdymą mokyklose ir universitetuose, už paskaitų vedimą anglų kalba, referatų, straipsnių rašymą angliškai ir angliškus vadovėlius bei metodinę medžiagą.

Tačiau šie praktiniai motyvai manyje ribojami moralinių aspektų. Kalba yra vienas iš esminių žmogaus savasties ir tautos identiteto bruožų. Žodyje glūdi gyvybė. Giluminio ryšio su sava kalba praradimas ar net jo neišsiugdymas skurdina žmogaus vidų, ardo tautos bendrumą – o šiuo atveju, atsieja mokslinę mintį nuo nacijos. Mokslas yra iš principo valstybės remiama veikla, taigi ir fundamentali jos dalis. Mokslo kaip vieno iš tautą formuojančių elementų samprata, mano galva, yra nepaprastai svarbi. Tai mokslininko vidinio etiketo klausimas.