Man patinka įsivaizduoti (ir
kuo greičiau, tuo geriau!)
kibernetinę pievą,
kur žinduoliai ir kompiuteriai
sugyvena kartu
programuojamoje harmonijoje
kaip tyras vanduo
siekiantis vaiskų dangų.

Man patinka įsivaizduoti
(dabar pat, prašau!)
kibernetinį mišką,
pripildytą pušų ir elektronikos,
kur elniai tykiai klajoja
šalia kompiuterių
tarsi jie būtų gėlės
vidury žydėjimo.

Man patinka įsivaizduoti
(taip turi būti!)
kibernetinę ekologiją,
kur mes išlaisvinti nuo darbo
ir suvienyti su gamta,
sugrąžinti pas savo
brolius ir seseris žinduolius,
ir globojami
maloningų mašinų.

Richard Brautigan, 1967

(Iš rinkinio All Watched Over by Machines of Loving Grace)