Dar kartą apie mūsų tautos charakterį, bet ne mano lūpomis. Geraširdžiai, dori, dvasingi mes.

Daugybė kartų yra žiniasklaidoje kalbėta, esą lietuviams būdinga gailėtis tų, kurie yra puolami, kaltinami, peikiami, ir identifikuotis su jais, atsistoti jų pusėje. (…) Manau, kad tai yra laikysena, atsirandanti beteisių, pavergtų žmonių, amžinų baudžiauninkų terpėje. (…) mūsų visuomenėje yra įsišaknijusi amžino beteisio psichologija, būdinga žmonėms, neturėjusiems pakankamai istorinių progų gyventi laisvų piliečių gyvenimą. Nesuvokiamos tokios sąvokos, kaip žmogaus orumas ir garbė, taip pat – savos valstybės orumas ir garbė. (…) gerumas nėra tas pat kaip abejingumas blogiui. Tolerancija nėra tas pat kaip abejingumas vertybėms.

*iš [Vanda Zaborskaitė. Ar lietuviai geraširdžiai? Bernardinai.lt](http://www.bernardinai.lt/?url=articles/100679)*