Kai kadaise dar studijavau, pamenu, menkai ką paskaitose teišmokdavau. Nes nėr motyvacijos. Išmokstu dirbdamas pats, o dar geriau, jei imu galvoti apie tai, ko mokausi, ir bandau sujungti žinias.

Šiame kviestinių paskaitų Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete sezone nutariau išbandyti sugrupuoti studentus po kokius keturis-penkis ir paskaitos metu pamėtyti klausimų, į kuriuos kiekviena grupelė turėtų per porą minučių individualiai atsakyti. Idėja akivaizdi: kai duodi žmogui pačiam galvoti, mokymasis kur kas efektyvesnis.

Pasirodo, dviračio neišradau. Tiesą sakant, nesugebėjau prisiminti, kad tokios idėjos atėjo iš fizikos Nobelio premijos laureato Carl Wieman paskaitos (kurią krupščiai reziumavau jonaskubilius.mp, bet nuorodą turiu tik netiesioginę). Carl Wieman yra užsibrėžęs tyrimais parodyti kitokio mokymo naudą ir šiandien žurnale Science paskelbė puikių rezultatų: jo siūlomi metodai dvigubai pagerino fizikos studentų rezultatus testuose (lyginant su gerai kontroliuota kontroline grupe, aišku).

Metodas:

  1. Liepti pasiruošti paskaitai.
  2. Prieš paskaitą internetu atlikti trumpą žinių pa(si)tikrinimą.
  3. Paskaitos pradžioje suskirstyti studentus poromis ir kartoti maždaug tokią procedūrą:
  • Užduoti klausimą ir liepti diskutuojant su partneriu ir/ar kitais studentais per kelias minutes atsakyti (naudojant clicker, o kartais raštu).
  • Aptarti atsakymus ir diskusijų metu kilusius klausimus.

Nėra jokio formalaus dėstytojavimo! Yra tik studentų darbas tarpusavyje. O kai pats turi pasiruošt paskaitai, išmąstyt atsakymą, paaiškint kitam ir dar įtikint, išmoksti nepalyginamai daugiau nei jaukiai snausdamas auditorijos kamputyje. Šis metodas tinka didelėms auditorijoms ir gal net nemotyvuotiems studentams (studentai gavo tik 3% priedo prie galutinio pažymio už atsakinėjimą). Ir, svarbiausia, nėra taip sunku būtent taip ir pradėti dėstyti. Kad jau ir nuo kito semestro…