Labiau patikusios vietos iš interviu su Nekrošiumi ir mano komentarai.

Apie Nekrošiaus bendravimą su šiluviškiais (jis iš ten kilęs):

Jūsų vardas nesukuria atstumo?

Ten neegzistuoja nei vardai, nei titulai. Absoliučiai. Visai kitais principais vadovaujamasi.

Tai iššūkis man.

Teatrologai suskirstė jūsų kūrybą į etapus. Ar yra asmeninio gyvenimo etapai?

Mėginu vengti gręžiotis: kas buvo – buvo. Kada sąmoningai stengiesi neprisiminti, negrįžti atgal, tai iš tiesų tą praeitį pradeda gaubti rūkas.

Apie jaunimą:

Ar ne todėl mąsto drąsiai, kad jūs drauge su kitais kūrėte drąsią dabartį – pagrindą taip mąstyti?

Gal ne. Vis tiek kiekviena karta yra tobulesnė už buvusiąją. Kartais keista girdėti pasakymus: o, mes buvom visai kitokie. Na, ne. Jie dabar pirmose gretose, jiems priklauso viskas. Greičiau mes taip ieškome atramos. Kai pradedam nebejausti tvirto pagrindo po kojom, imam kabinėtis prie jaunimo. Bet tai natūralu – kartų kaita.

citatos iš *[Eimuntas Nekrošius: „Ką, pradėjai kartotis?“ Bernardinai.lt](http://www.bernardinai.lt/?url=articles/90170)*