Menininkas Viktoras Binkis (Kazio Binkio anūkas) kalba apie savo santykį su šiuolaikiniu menu. Nors apskritai jo požiūris į meno procesus nėra neigiamas, parinkau kritines mintis, kurios ir man kyla, svarstant apie šiuolaikinio meno prasmę (citatų eiliškumas sukeistas):

Jis (š. menas) vaizduoja (jo žodžiais – tyrinėja) tai, kas yra patologijų – psichiatrijos, astrologijos, elementarių dalelių fizikos, sociologijos ir t. t., ir t. t. – tyrinėjimų objektai. Šiuolaikinis menas „užsimanė“ dubliuoti dabartinį mokslą (pavydi mokslui garbės laurų?).

Rezultatas: šiuolaikinio meno kūriniai labiau panašūs į mokslinius grafikus bei diagramas, geologijos bei medicininės patologijos muziejų eksponatus, ir jie atsirado tradicinėse, meną eksponuojančiose erdvėse.

(…)

Esu nuvargintas, profanizuotas, išprievartautas ir apgautas šiuolaikiniu menu (pav., ŠMC turinys). Nesakau, kad jisai blogas. Nežinau, koks jis yra. Teiginys, kad visoks, manęs neįtikina ir nepatenkina.

(…)

Kai susiduriu su šiuolaikine poezija, jaučiuosi nesvarumo būklėje tamsiame kambaryje su užrištomis akimis. Susikoncentravęs ir įtempęs vaizduotę atsiduriu kreivų veidrodžių karalystėje. Tai manęs dažnesniam jos praktikavimui neskatina.

Viso to nėra, kai skaitau K. B. [Kazį Binkį]

Kvepia žole, girdžiu vėją ir šypsausi, nes tikrai linksma.

iš [Viktoras Binkis: Šiuolaikinis menas – kaip supernovos sprogimas… Bernardinai.lt](http://bernardinai.lt/straipsnis/2010-12-07-siuolaikinis-menas-kaip-supernovos-sprogimas/54223).