Timo tinklaraštyje aktyviai diskutuotas vyrų elgesys probleminėse situacijose. Timas tai įvardina kaip vyrų atsitraukimą į olą (gėrimas su draugais, kašis, kompiuteriniai žaidimai). Diskusijose moteriškės tuo aktyviai piktinosi:

„kad bobos smegenų neūžtų” – tokiems išėjusiems linkėčiau ir nepareiti.Gali kaukti savo didingoje vienatvėje iki mirties.

(romantika)

Bet vienas komentatorius labai taikliai replikavo:

moterų pomėgis kalbėti apie problemas jų IŠ TIESŲ NESPRENDŽIANT labai erzina vyrukus. Jos dažnai nori išsikalbėti, kad pačios pasijustų geriau (ir tada jos jau gali spręsti).

(Tamagochi)

Va ir visa tiesa: vyrai veikiau patylės, bobos veikiau papezės – ir tai visai nieko nekeičia, nes abu metodai vienodai nieko nekeičia. Žmogui reikia laiko įsisavinti problemą ir jau tik tada gali ją racionaliai spręsti.